FAQ

 1. W jakie dni i jak często odbywają się zajęcia?
  Zajęcia w Jednostce odbywają się w systemie weekendowym (soboty). Jeśli chodzi o ich częstotliwość to dla nowych grup są one co tydzień natomiast dla grupy zaawansowanej w systemie co 2 tygodniowym
 2. W jakich godzinach są organizowane zajęcia?
  Różnie. Zazwyczaj jednak rozpoczynają się w godzinach porannych 9-10 i trwają około 3-4 godziny. Wiadomo, że czas trwania zajęć jest także zależny od przerabianego na nich materiału. Raz na kwartał staramy się też zorganizować ćwiczenia zgrywające, które trwają cały dzień.
 3. Jak wyglądają zajęcia w Jednostce?
  Nasze zajęcia prowadzone zgodnie z procedurami i według najwyższych standardów wojskowych. Nasi instruktorzy posiadają bagaż wiedzy teoretycznej jak i praktycznej ale przede wszystkim duże doświadczenie jakie nabyli podczas misji poza granicami kraju, dzięki któremu wielokrotnie wprowadzają praktyczne wskazówki dla uczestników. Jeśli chcesz natomiast wiedzieć więcej o zajęciach to przejrzyj naszą galerię.
 4. Czy muszę być obecny na wszystkich zajęciach?
  Nie. Jeśli z jakiś ważnych powódek nie możesz wziąć udziału w zajęciach to informujesz wcześniej o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. Twoim jednak obowiązkiem jest w wolnym czasie nadrobienie materiału jaki był realizowany na zajęciach.
 5. Czy Jednostka bierze udział w tworzeniu OT?
  Budowa Obrony Terytorialnej w Polsce jest aktualnie bardzo popularnym tematem. Nasza Jednostka od samego początku uczestniczy w tym procesie, kontaktując się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przesyłając im swoje uwagi. Jeśli chodzi o nasze wejście w skład budowanej OT to już w marcu bieżącego roku Włocławska Komenda Uzupełnień dwukrotnie zbierała od nas informacje nt. Chęci udziału i wyszkolenia strzelców, którzy potencjalnie zostanom wcieleni do tej formacji gdy tylko powstanie.
 6. Czy we Włocławku są inne organizacje proobronne?
  Jednostka jest JEDYNĄ organizacją proobronną w mieście. Każda organizacja (grupa nieformalna, stowarzyszenie) aby móc nosić taki tytuł musi spełniać szereg wymagań stawianych przez ustawy i rozporządzenia MON.
 7. Słyszałem o innych grupach militranych w naszym mieście?
  Grupy militarne to zbyt szerokie pojęcie. Jedną z nich możemy np. nazywać naszych przyjaciół ze stowarzyszenia Patrol Włocławek, którzy posiadają swoje pojazdy militarne. Jeśli chodzi nam jednak o grupy typowo proobronne (czy jak mylnie je nazywamy paramilitarne) to we Włocławku Jednostka jest JEDYNĄ. Dochodzą do nas co chwila nowe słuchy o nowo powstałych grupach nieformalnych, które przybierają różne nazwy i niczym przebierańcy ganiają się dla zabawy po lasach, jednakże ŻADNA z nich nie spełnia wymagań stawianych przez Instytucje państwowe aby móc nosić miano organizacji proobronnej a co za tym idzie czerpać korzyści z tego płynących.
 8. Jak wygląda kwestia umundurowania w Jednostce podczas zajęć?
  Strzelcy dzięki unormowaniom prawnym Jednostki mają prawo do noszenia umundurowania wojskowego i jako członkowie stowarzyszenia proobronnego są wyłącznie z zakazu ministralnego. Ponadto MON do tej pory przekazał na rzecz Jednostki gro sprzętu szkoleniowego i umundurowania jakie jest wydawane strzelcom na czas trwania ich służby w Jednostce.
 9. Zawsze marzyłem by iść do wojska, czy Jednostka pomoże mi osiągnąć te marzenie?
  Już w tym roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekrutacji na studia oficerskie w jednym z działów dotyczących kryteriów ocen mogliśmy się zapoznać z dodatkowo punktowaną opinią/zaświadczeniem dowódcy/prezesa danej organizacji proobronnej. Ponadto Jednostka realizuje szereg kursów w jakich można uzyskać nowe uprawnienia przydatne i brane pod uwagę w dalszej służbie.