Historia Jednostki

ROK 2013

Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek, została powołana 8 stycznia 2013 roku – rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Członkami założycielami Jednostki były osoby związane z dotychczas działającym stowarzyszeniem zwykłym SPAT Włocławek. To właśnie dzięki ich początkowej pracy oraz przychylności proboszcza Kościoła Garnizonowego (który udostępnił nieodpłatnie sale) powstała Jednostka.
Początkowo pozyskiwanie sprzętu i rekrutów stało się dla Strzelca priorytetem. Dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy z Zespołem Szkół Akademickich oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie, kadra mogła przeprowadzić pierwsze nabory w swoje szeregi. Młode osoby słyszące o strzelcu już na początku tłumnie garnęły się w szeregi nowo powstałego oddziału terenowego Związku Strzeleckiego. W marcu 2013 roku, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku widząc zapał młodych uczniów swojej szkoły oraz solidną pracę dowództwa Jednostki postanowił pomóc Jednostce przekazując za pośrednictwem Kujawskiej Szkoły Wyższej (wtedy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej) pomieszczenie na biuro Jednostki, a także sfinansował transport sprzętu, który Jednostka pozyskała z magazynów obrony cywilnej z Mysłowic.

387375_345053178937769_820459184_n 544143_345517312224689_1078031701_n 601175_345053055604448_1333442185_n

Pierwszy sprzęt był nie lada gratką dla nowych strzelców, mogli oni bowiem wykorzystywać stare umundurowanie Obrony Cywilnej oraz maski przeciwgazowe i odzież ochronną do prowadzenia swoich zajęć. Kadra Jednostki podjęła w tamtym czasie dwie (jak się później okaże) bardzo ważne inicjatywy, w których prosiła władze miejskie o umożliwienie posługiwania się herbem miasta w naszywce a także postanowiła przerobić pozyskane pomieszczenia na siedzibę Jednostki. Dzięki wsparciu kilku radnych miejskich, obie inicjatywy zakończyły się powodzeniem i pozwoliły Jednostce na stałe zaistnieć we Włocławku.
W pierwszym roku swojej działalności Strzelcy pokazywali się gdzie tylko było to możliwe. Wszelkie uroczystości miejskie, przyrzeczenia strzeleckie oraz uroczystości organizowane przez Jednostkę nabierały coraz większego rozmachu. Kadra Jednostki podpisywała nowe porozumienia o współpracy z lokalnymi służbami i stowarzyszeniami realizując ich założenia i cele.
Rok 2013 zakończył się dwoma wyjątkowymi wydarzeniami – 11 listopada zostało zorganizowane i przeprowadzone pierwsze tak duże i wyjątkowe przyrzeczenie strzeleckie połączone z piknikiem militarnym oraz przyjazdem komendanta Głównego ZS „Strzelec” OSW

Drugim natomiast wydarzeniem jakie przeprowadziła Jednostka była uroczysta wigilia strzelecka w Pałacu Bursztynowym w całości przygotowana własnoręcznie przez jej uczestników. Na wigilii tej gościł ówczesny poseł, a teraz Prezydent Miasta Włocławek Pan dr Marek Wojtkowski, który swoimi działaniami od początku wspierał i współtworzył Włocławską Jednostkę.Były to pierwsze święta bożego narodzenia, które strzelcy postanowili uczcić w swoim własnym gronie. Przedsięwzięcie to, stało się tradycją w późniejszych latach. Różnego rodzaju drobiazgi, które firmy z całej Polski postanowiły przekazać na zorganizowanie drobnych paczek strzeleckich napływały licznie z całej Polski. Największym jednak wyzwaniem było podzielenie ich oraz przygotowanie do wydania dla strzelców. Tym razem w rolę dzielnych mikołajów wraz z całym, dużym workiem prezentów wcieliła się kadra Jednostki. Jak to wyszło? Uśmiech na twarzach strzelców mówi sam za siebie.

ROK 2014

10013547_504760932966992_1686073214_n Mimo, że rok 2013 przeminął z pasem wielu sukcesów, członkowie i kadra Jednostki na tym nie poprzestała. Rok 2014 zaczął się od planów związanych z rejestracją Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Wśród Strzelców padł także pomysł, aby Jednostce nadano imię generała broni Władysława Andersa. Strzelcy argumentowali to faktem bliskości generała z naszym regionem. Dowódca JS poczynił więc stosowne rozmowy z córką generała Panią Anną Andersa (aktualną Panią Senator i Minister), która w tamtym czasie przebywała w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jej wizycie w Polsce już w marcu udało się zaaranżować pierwsze spotkanie w ówczesnej Komendzie Głównej ZS „Strzelec” OSW, w którym Pani Ani towarzyszyła Pani Poseł Ligia Krajewska, a z ramienia Związku Strzeleckiego po za dowódcą Jednostki obecny był także Dowódca JS Pruszków, Pan Adrian Kałęcki. Już podczas pierwszego spotkania przedstawicielom Włocławskiej Jednostki udało się wywrzeć ogromne wrażenie na córce generała, która zgodziła się na nadanie Stowarzyszeniu imieniem jej ojca, gen. Władysława Andersa. Długo czekać nie trzeba było, bowiem nazajutrz odbyło się pierwsze walne zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia pod nazwą Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek imienia generała broni Władysława Andersa, które swój wpis do KRS uzyskało po 30 dniach od zgłoszenia wniosku. Od tamtego czasu w Jednostce zaszło wiele zmian związanych z wprowadzaniem własnych regulaminów, księgowości a także koniecznością przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych czy też sposobu prowadzenia zajęć. Jednakże ta praca nie poszła na marne. Jednostka cały czas szkoliła się i rozwijała. Doszło w niej także do przeprowadzenia pierwszych weryfikacji strzelców i usunięć ze względu na nieobecności na zajęciach lub na brak wiedzy. Jak to w jednym wywiadzie telewizyjnym powiedział ówczesny zastępca dowódcy Jednostki – „Odsiewaliśmy ziarno od plew”. Jakby tego było mało to miesiąc maj przyniósł kolejne porcje wrażeń i emocji. W połowie tego pięknego miesiąca Jednostce udało się zorganizować całkowicie darmową wycieczkę do Warszawy połączoną z udziałem w Wielkim Pikniku Legionów organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej oraz w II Dniu Cichociemnych organizowanym przez Jednostkę Wojskową GROM wspólnie z dzielnicą Ursynów. Nocna wycieczka po Warszawskich muzeach wypełniła co do minuty harmonogram strzelecki na te 2 dni.

  10366078_533794566730295_4449312813045732588_n  10153883_533796186730133_4480316812174382420_n  10334456_533794633396955_1000624685978996481_n

Po powrocie, chwila spokoju jednak niezbyt długa, bowiem za parę dni odbyła się wielka uroczystość oficjalnego nadania Imienia Jednostce Strzeleckiej. Do Włocławka po raz pierwszy w historii miasta na zaproszenie Dowódcy Jednostki zawitała Pani Anna Andersa. Tego też dnia na auli Kujawskiej Szkoły Wyższej, która dzięki dotychczasowej współpracy z Jednostką zgodziła się być gospodarzem tego spotkania, zasiadło wielu znakomitych gości. Wykład i spotkanie z Panią Anną okazało się być nie lada sukcesem. Największa aula we Włocławku została wypełniona po brzegi przybyłymi słuchaczami. Kilkaset osób tego dnia brało udział w uroczystościach nadania imienia Jednostce.

      10342503_535224903253928_2920246078386368390_n 10390978_535226906587061_1163359816866448594_n

Na tym jednak dowódcy Jednostki wciąż było mało, dotychczasowa passa sukcesów była niczym motor napędowy dla tego młodego człowieka, kolejne pomysły były przedstawiane kadrze na spotkaniach a następnie weryfikowane i stopniowo realizowane. Ich efektem były I Ogólnopolskie Zawody Drużyn Strzeleckich, nad którymi patronat honorowy objął generał Bogusław Pacek oraz generał Roman Polko. Trzyosobowe drużyny z całej Polski przyjechały do Włocławka zmagać się o wygraną i cenne nagrody. Wiele zaplanowanych konkurencji poddało uczestników wielkiemu wysiłkowi fizycznemu jak i psychicznemu. Co najważniejsze w zawodach tych wystartowały także dwie drużyny z Włocławka, którym udało się zająć 1 i 2 miejsce na podium. Dzięki temu wyczynowi Włocławscy strzelcy nie tylko przeszli do historii jako pierwsza Jednostka organizująca tego typu przedsięwzięcie, ale także udowodnili wszystkim, że we włocławskim strzelcu panuje poziom wyszkolenia.

W tym roku, tak samo jak i w ubiegłym szkoleń nie brakowało. Począwszy od szkolenia przeciwpożarowego poprzez szkolenie z zakresu używania palki typu TONFA, dochodząc na koniec do kursu CLS, który w 2014 roku odbywał się już po raz drugi (1 raz w 2013 roku 3 strzelców z JS 4051 pojechało do łodzi). W tym roku jednak liczba osób przeszkolonych została zwiększona trzykrotnie. Dzięki dotychczasowym sukcesom Jednostki w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w roku 2014 udało się przeszkolić aż 9 strzelców z Włocławskiej Jednostki, którzy uzyskali tytuł Ratownika Pola Walki.

    10454525_556688954440856_1500795389556251904_n  10404141_567964336646651_6207767450842453231_n

Rok 2014 przyniósł jeszcze kilka innych niespodzianek. W tym właśnie czasie Jednostka pozyskała swoją pierwszą broń szkolną w postaci karabinka wz. 88 Tantal oraz zakupiła za kilka tysięcy złotych sprzęt do prowadzenia zajęć linowych. W październiku natomiast napłynęły bardzo dobre wieści z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojsko doceniając dotychczasową pracę Jednostki postanowiło rozpatrzyć pozytywnie jej wniosek i przyznać nieodpłatnie po 100 kompletów nowego umundurowania, kurtek, plecaków i rękawiczek, które zostały odebrane i przekazane do użytkowania przez członków Stowarzyszenia. To pierwsze mienie pozyskane z MON okazało się największym zaskoczeniem i sukcesem 2014 roku. Od tej pory Jednostka była w stanie w całości umundurować i wyposażyć sto procent swojego stanu osobowego.

  1654463_612864415489976_776189708146927230_n  10418329_621029708006780_13060387452276840_n

ROK 2015

W pierwszych dniach nowego 2015 roku, zostało zwołane uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki. Uroczyste? Tak. Bowiem osiągnięcia z 2014 roku były warte pochwały. Podczas zebrania licznie przybyli goście najpierw wysłuchawszy sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok poprzedni byli bardzo zdziwieni dokonaniami jakie udało się zrealizować w tak krótkim czasie. Obecny na sali przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej przybyły, aby skontrolować działalność Włocławskiej organizacji proobronnej tego dnia stwierdził, „że chyli czoła, (a rzadko mu się to zdarza) za prace jaka została włożona w rozwój ruchu proobronnego w tym mieście”. Przy tych słowach płk Gniecki wręczył dowódcy Jednostki plut. ZS Wójcikowi pamiątkowy medal Ministerstwa Obrony Narodowej uznający dotychczasowe dokonania Jednostki i stawiający ją za wzór organizacji proobronnych w całym kraju.

   10922706_651686484941102_303116937130313738_n   10922701_651686534941097_2306758190790828494_n

Późniejsze wydarzenia potwierdziły tylko, że fala sukcesów jest dalej motorem napędowym, a apetyt dowództwa Jednostki rośnie w miarę jedzenia. Nie przerywając więc realizacji szkoleń zostały poczynione i wprowadzone kolejne działania mające na celu jeszcze lepszą pracę włocławskich Strzelców. Już w styczniu Jednostka dzięki organizacji zbiórki publicznej zakupiła dwie repliki broni AK 74, które do dziś służą strzelcom do wystawiania wart honorowych. Następnie w kwietniu Jednostka wygrała konkurs grantowy z Inicjuj z FIO wcześniej jednak pozyskując z MON kolejne mienie w postaci Kuchni Polowej KP-340. W ramach konkursu z FIO, nasze Stowarzyszenie zakupiło pierwsze 10 kamizelek taktycznych i replik broni, które do tej pory są wykorzystywane do zajęć w polu.

    18700_700352053407878_3823900879709383540_n   11103023_700351986741218_5812054783546000475_n

Wspominając rok 2015 nie możemy jednak zapomnieć o wielkim kongresie organizacji proobronnych i klas mundurowych jaki odbył się w Warszawie, w którym na specjalne zaproszenie generała Packa, uczestniczył Dowódca Jednostki plut. ZS Wójcik. Kongres ten był pierwszym milowym krokiem MON w stronę organizacji proobronnych. Po raz pierwszy mogły one przedstawić swoje prośby i plany dotyczące koniecznych reform w aktach prawnych MON. W trakcie tych dwóch dni odbywała się także masa rozmów kuluarowych między poszczególnymi Związkami Strzeleckimi. Ku zdziwieniu Jednostka z Włocławka w związku ze swoim wyjściem (w listopadzie roku 2014) z macierzystego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej i rozpoczęciu działalności na własną rękę była traktowana jak równy z równym stając w jednej linii z czołowymi organizacjami proobronnymi zrzeszającymi w swoich szeregach tysiące osób.

10419429_682828745160209_2243102854280559826_n  2

Spotkania i kongres jednak dobiegł końca, a niebywałe zaszczyty trzeba było po raz kolejny zamienić w działanie. W maju 2015 roku, jednostka nie zwalniała i tym samym otrzymała kolejną porcję sprzętu z MON. Tym razem były to bardzo wyczekiwane hełmy stalowe, peleryny pałatki a także dresy wojskowe. Na ich odebranie i wyposażenie strzelców jednak czasu nie było zbyt wiele. Kolejne przedsięwzięcia goniły terminami. W połowie maja w porozumieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień odbyły się pierwsze w historii Jednostki testy weryfikacyjne włocławskich Strzelców. Poziom,  był bardzo wysoki – testy według norm, którym poddawani byli żołnierze po przejściu służby przygotowawczej. Wyznaczeni przez Komendanta oficerowie WKU przybyli na strzelnicę PZŁ wyposażeni w testy i stopery. Na początku test teoretyczny składający się z wyspecjalizowanych pytań, następnie zakładanie odzieży ochronnej i maski na czas, ładowanie magazynka na czas, rozbieranie i składanie broni, pierwsza pomoc, a na deser kopanie okopu do postawy leżącej. I tutaj znowu zaskoczenie. Realizując zajęcia w systemie weekendowym włocławscy strzelcy sprostali postawionym im wymaganiom i udowodnili, że swoja wartość. Średnia 4,08 w 5 stopniowej skali oceniania była rewelacyjną informacją oraz wielkim zdziwieniem dla przybyłych oficerów WKU. W tamtym momencie Jednostka udowodniła swoją wartość, nie tylko formalną, ale także i bojową.

11146612_716371775139239_4016547973901025871_n  18895_716372078472542_2712507280039724235_n

Jednak czasu jak zwykle było mało.Kilka dni na zebranie sił i kolejne zajęcia w polu tym razem wizytowane przez kolejnego przedstawiciela MON Pana płk Baranowskiego, a także przez prezydenta miasta Włocławek Pana dr Marka Wojtkowskiego. Zajęcia odbywały się po raz kolejny na terenie straży pożarnej, z którego strzelcy w przeszłości bardzo często korzystali. Zostały one po raz kolejny bardzo wysoko ocenione przez przedstawiciela MON, który po raz kolejny pochwalił pracę, która jest wkładana w tym mieście w wychowanie i szkolenie patriotyczne młodzieży. Zajęcia te także wizytował jeden wcześniej nikomu nieznany, pisarz przysłany przez Pana generała Packa, który przeprowadził ze strzelcami i dowódcą Jednostki szereg wywiadów podczas prowadzonych zajęć. Jaki był tego efekt – to się okazało później.

11391185_717679845008432_4949495369198032545_n  11068271_717687788340971_4980045083327472826_n

Mijały kolejne miesiące jednak przedsięwzięć wciąż nie ubywało. Tego roku dużym wydarzeniem były dni Włocławka, a dokładnie przygotowywany we współpracy ze Strażą Pożarną pokaz ratownictwa taktycznego, który członkowie Włocławskiej Jednostki przeprowadzili w trakcie imprezy na Wiśle. Zadanie to nie lada było skomplikowane i niebezpieczne. Zjazd na linach z mostu do podpływającej motorówki wymagał nie tylko doskonałego zgrania czasowego jak i wielu dni i godzin ćwiczeń. Następne elementy też nie wyglądały prościej. Skok do wody w pełnym umundurowaniu z rozpędzonej RIBY, a następnie wyłowienie rannego z wody i przetransportowanie go do brzegu tylko z daleka wyglądał banalnie. W rzeczywistości pokaz ten przeszedł do historii jako najbardziej niebezpieczne wydarzenie realizowane przez naszą Jednostkę. Nic na szczęście się nikomu nie stało. W pokazie tym bowiem brała udział tylko i wyłącznie doświadczona kadra Jednostki nie narażając tym samym młodych strzelców. „Dziadki” i tym razem udowodniły, że coś jeszcze potrafią.

Kolejny zjazd pojazdów militarnych w Choceniu (od 3 lat obstawiany przez Strzelców) i w tym roku nikogo nie zaskoczył. Nowym natomiast wydarzeniem była organizacja kursu skoczka spadochronowego w oparciu o Inowrocławskie Lotnisko. I tym razem na kurs organizowany przez naszą Jednostkę, zjechały się osoby z całej Polski. Wieści szybko rozniosły się w eterze, że „Włocławek organizuje kurs, więc lipy nie będzie i warto pojechać”. Dotychczas wyrobiona w Polsce marka Jednostki pozwoliła w kilka dni na zapełnienie pełnych list uczestników a chętnych było trzy razy więcej. Trzy turnusy skoków szybko minęły. Jednak i tutaj z pomocą przyszedł macierzysty Pułk Dowódcy Jednostki, który udostępnił bazę noclegową dla kursantów.

Wakacje zakończone z podsumowaniem kilku zrealizowanych szkoleń i przedsięwzięć. Wrzesień, który jednak wszystkim uczniom kojarzy się ponuro tym razem jednak wywołał uśmiech na twarzach członków naszego stowarzyszenia. Kolejna partia sprzętu dla Włocławskiej Jednostki – to już nic nowego? NIE. Tym razem była to rewelacyjna partia sprzętu o wartości kilkuset tysięcy złotych. Kompozytowe hełmy wz. 2000, kamizelki kuloodporne z wkładami kevlarowymi i płytami stalowymi oraz maski MP-5, to właśnie sprzęt jakiego na wyposażeniu nawet nie miały jeszcze wszystkie pododdziały zawodowego Wojska Polskiego. Sprzęt marzenie i to w ilości kilkudziesięciu a nawet 100 kompletów. Sprzęt, którego zazdrościły wszystkie pozostałe organizacje proobronne z całej Polski znalazł się właśnie we Włocławku. Szybki jego odbiór i wyposażenie strzelców pozwolił na realizację kolejnego przedsięwzięcia – Jakiego? Obozu Szkolenia Proobronnego z dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej.

11207351_787819887994427_1528797488228960732_n  12191763_785990344844048_2917757806110521697_n

Tak ten właśnie rok był szczęśliwy jeśli chodzi o organizację zaplecza logistyczno-szkoleniowego. W tym roku także ministerstwo przekazało kilka tysięcy złotych na realizację 4 dniowego obozu szkolenia proobronnego, po którego zakończeniu członkowie Jednostki otrzymali legitymacje EFR (ukończenia międzynarodowego kursu pierwszej pomocy) – wszyscy oczywiście zakończyli go z wynikiem pozytywnym i z uśmiechami na twarzach wracali do domu.
Ten rok był także pierwszym rokiem kiedy młodzi nasi wychowankowie na placach musztry w całym kraju stawiali swoje pierwsze żołnierskie kroki, składając przysięgę wojskową. Radość największa dowódcy bowiem jest wtedy kiedy jego podopieczny osiąga swoje osobiste sukcesy zawodowe.

12241216_788154927960923_1125720614695934962_n 12243019_788157137960702_3379408227609949943_n
Mimo listopadowej aury rok ten jeszcze się nie zakończył. Kilkoro osób z kadry skończyło jeszcze w listopadzie kurs instruktorów organizacji proobronnych organizowany we Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zdobywając jednocześnie uprawnienia do prowadzenia strzelań.
Ostatni miesiąc 2015 roku jak zwykle dał chwilę czasu i wytchnienia na podsumowanie corocznej działalności przy wigilijnym stole w gronie najbliższej strzeleckiej rodziny. Chwili, która rzadko się zdarzała w czasie działalności Jednostki – tym razem też nie było inaczej.

247116_804060826370333_8971832639859190439_n  10412019_804060606370355_5545500419339888165_n

ROK 2016
(Historia właśnie się tworzy zostanie rozpisana po zakończonym roku)