Rekrutacja

Rekrutacja w Jednostce prowadzona jest raz do roku w miesiącach sierpień-wrzesień. W ramach niej po złożeniu dokumentów będziesz musiał/a zaliczyć 4 dniowy obóz szkoleniowy (najbliższy obóz odbędzie się w dniach 1-4 października 2020 r.). Obowiązek ten nie dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową lub służbę w innych formacjach mundurowych potwierdzoną stosownymi dokumentami.

22180062_1316459401797137_6574838574625815553_o

Ponadto aby móc dołączyć w nasze szeregi musisz spełniać poniższe wymagania:
– mieć 15 lat (rocznikowo),
– być osobą niekaraną,
– być zdrowym (każda osoba składa podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia – dostępne na dole w załączniku),
– mieć dużo chęci i zapału do działania.

Wszyscy nowi rekruci przechodzą szkolenie unitarne w Jednostce w ramach, którego poznają podstawy żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem naukę regulaminów wojskowych, musztry, budowy i obsługi broni, użytkowania indywidualnych środków ochrony przeciw skażeniom, topografii, saperstwa, łączności, pierwszej pomocy oraz elementów sztuki walki, taktyki i technik linowych. Zajęcia dla nowych członków Jednostki odbywają się w postaci kilkudniowego obozu, a następnie w systemie weekendowym (soboty), dzięki czemu w prosty i łatwy sposób możesz pogodzić swoja pracę lub edukację w szkole z rozwijaniem pasji strzeleckiej. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, rekrut dopuszczony zostaje do przyrzeczenia, dzięki któremu staje się pełnoprawnym członkiem Jednostki Strzeleckiej i uzyskuje dodatkową możliwość brania udziału w  kursach i szkoleniach realizowanych przez Jednostki Wojskowe i organizacje na terenie całego kraju. W ramach dotychczasowych szkoleń zewnętrznych nasi strzelcy uzyskiwali uprawnienia związane z nurkowaniem, skokami spadochronowymi, sternikiem motorowodnym, łącznością, logistyką, SERE, kwalifikowaną pierwszą pomocą czy też ratownictwem pola walki.

Przyrzeczenia strzeleckie odbywają się 2 razy do roku (3 maja i 11 listopada) i są nieodłącznym elementem miejskich obchodów świąt Państwowych. W zależności od liczebności grupy rekrutów, organizowane są one jako kameralne bądź bardziej uroczyste.

Dodatkowo w trakcie zajęć Jednostka wykorzystuje nowoczesne i profesjonalne wyposażenie wykorzystywane między innymi przez Siły Zbrojne RP oraz Jednostki Specjalne.

Koszty z jakimi musisz liczyć się wstępując do Jednostki to:
– 50 zł wpisowego (wpłacana w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze JS – jest jednorazowa i bezzwrotna),
– 60 zł koszt obozu szkoleniowego (Normalny koszt obozu to 600 zł – obóz jest w 90% dotowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej. Rekrut w ramach obozu otrzymuje zakwaterowanie, ubezpieczenie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz strzelanie z broni typu kbk AK oraz pistoletów kal. 9×19 mm.)
– 100 zł składka roczna (dla osób do 21 roku życia) oraz 150 zł składka roczna (dla osób powyżej 21 roku życia) płatna do dnia 28 lutego każdego roku. (SKŁADKA LICZONA JEST OD KOLEJNEGO ROKU!! DO KOŃCA ROKU SKŁADKI NIE UISZCZA SIĘ.).
– zakupienie munduru, butów wojskowych oraz beretu (do czasu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego) – istnieje możliwość pokrycia kosztów zakupu umundurowania, butów i beretu ze zbiórek publicznych organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Drugi komplet umundurowania wraz z wyposażeniem (ćwiczebny) rekruci pobierają z Jednostki Strzeleckiej po złożonym przyrzeczeniu strzeleckim. W skład tego kompletu wchodzą – mundur wz 93, buty, beret, hełm kompozytowy wz 2005, maska p-gaz, odzież ochronna OP-1/L2, dres, niezbędnik, kurtka zimowa typu bechatka, menażka, manierka.

W momencie składania przyrzeczenia stajesz się członkiem czynnym Stowarzyszenia dzięki czemu nabywasz pełnię praw członkowskich związana z możliwością głosowania, wyjazdów na kursy i szkolenia centralne, otrzymujesz dodatkowe punkty do rekrutacji na studia wyższe oraz korzystasz z przewidzianych przez Jednostkę zniżek strzeleckich w tym 95% zniżki na baseny miejskie czy też na świadczone usługi przez przystań.

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO JEDNOSTKI?

Krok 1.
Pobierz, wydrukuj i wypełnij Ankietę Rekrutacyjna oraz oświadczenie o stanie zdrowia. Wydrukowaną ankietę i oświadczenie możesz także otrzymać w biurze naszej Jednostki.

UWAGA!! W związku z COVID-19 istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji ONLINE według poniższego schematu:
–> Wejdź pod adres LINK wypełnij i prześlij formularz –> dokonaj przelewu opłaty wpisowej i obozowej na konto stowarzyszenia zgodnie z krokiem nr 2 –> sprawdź swój adres e-mail na niego otrzymasz szczegółowe informacje o obozie oraz informacje o rejestracji konta i wymaganym szkoleniu e-lerningowym —> Wydrukuj ankietę i oświadczenie załączone wyżej i donieś je najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu do służby dyżurnej lub w poniżej wskazanych dniach do siedziby stowarzyszenia. 

Krok 2.
We wskazanym w rekrutacji terminie, osobiście przyjdź do biura Jednostki (Kaliska 108, Włocławek – w budynku Zespołu Szkół nr 4) wraz z wypełnionymi dokumentami, opłatą rekrutacyjną (50 zł) bądź potwierdzeniem przelewu o jej dokonaniu oraz wpłatą na obóz (60 zł) bądź potwierdzeniem wykonania przelewu tej wpłaty. Następnie po złożeniu dokumentów i sprawdzeniu ich poprawności otrzymasz e-mailowo informacje szczegółowe na temat obozu szkoleniowego w postaci planu obozu, miejsca obozu oraz tego co na niego należy zabrać i jak się przygotować, a także link do strony z przygotowanym systemem elerningowym (strona będzie dostępna od 1 września) na której założysz konto i do czasu obozu zaliczysz dostępne tam materiały teoretyczne ze szkolenia podstawowego.

Nr. konta bankowego Jednostki – mBank – 41 1140 2004 0000 3302 7509 8850
W tytule przelewu wpisujemy Imię i Nazwisko + Wpisowe + Obóz

Krok 3.
Po złożeniu kompletu dokumentów, każdy rekrut bierze udział w obozie szkolenia unitarnego o jakim zostanie docelowo poinformowany w ramach, każdej rekrutacji w nasze szeregi. Po ukończeniu obozu szkoleniowego, każdy z Was będzie przygotowywany do złożenia przyrzeczenia strzeleckiego, a następnie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Jednostkę

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ODBĘDZIE SIĘ W BIURZE JEDNOSTKI (Kaliska 108, Włocławek – w budynku Zespołu Szkół nr 4) W DNIACH:

– Poniedziałek ( 7, 14, 21 września 2020 r) w godzinach 14.30 – 16.00,
– Środa (2, 9, 16, 23 września 2020 r) w godzinach 14.30 – 16.00,
– Piątek (4, 11, 18, 25 września 20202 r) w godzinach 14.30 – 16.00,

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 794-261-146 bądź e-mailowo pod adresem: js4051@wp.pl

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA I WYNOSI 40 OSÓB – pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
(związane jest to z dofinansowaniem na obóz szkoleniowy otrzymanym z Ministerstwa Obrony Narodowej)