Rekrutacja

Plakat1Rekrutacja w Jednostce prowadzona jest w trybie ciągłym – w każdej chwili możesz złożyć dokumenty i dołączyć do danej grupy rekrutacyjnej. W ramach tej grupy będziesz musiał zaliczyć 6 cykli jednorazowych szkoleń z zakresu programu unitarnego.

Ponadto móc dołączyć w nasze szeregi musisz spełniać poniższe wymagania:
– mieć ukończone 15 lat,
– być osobą niekaraną,
– być zdrowym,
– mieć dużo chęci i zapału do działania.

Wszyscy nowi rekruci przechodzą szkolenie unitarne w Jednostce w ramach, którego poznają podstawy żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem naukę regulaminów wojskowych, musztry, budowy i obsługi broni, użytkowania indywidualnych środków ochrony przeciw skażeniom, topografii, saperstwa, łączności, pierwszej pomocy oraz elementów sztuki walki, taktyki i technik linowych. Zajęcia dla nowych członków Jednostki odbywają się w systemie weekendowym (soboty), dzięki czemu w prosty i łatwy sposób możesz pogodzić swoja edukację w szkole z rozwijaniem pasji strzeleckiej. Po zakończeniu 6 jednorazowych cykli szkolenia rekrut dopuszczony jest do przyrzeczenia strzeleckiego, dzięki któremu staje się pełnoprawnym członkiem Jednostki Strzeleckiej i uzyskuje możliwość brania udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.
Przyrzeczenia strzeleckie odbywają się 2 razy do roku (3 maja i 11 listopada) i są nieodłącznym elementem miejskich obchodów świąt Państwowych. W zależności od liczebności grupy rekrutów, organizowane są one jako kameralne bądź bardziej uroczyste.

Dodatkowo w trakcie zajęć Jednostka wykorzystuje nowoczesne i profesjonalne wyposażenie wykorzystywane między innymi przez Siły Zbrojne RP oraz Jednostki Specjalne.

Koszty z jakimi musisz liczyć się wstępując do Jednostki to:
– 50 zł wpisowego (wpłacana w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze JS)
– 100 zł składka roczna (dla osób do 21 roku życia) oraz 150 zł składka roczna (dla osób powyżej 21 roku życia) płatna do dnia 28 lutego każdego roku. (W trakcie okresu rekrutacyjnego – rekruci są zwolnieni z opłacania składek).
– 5 zł jednorazowo na zakup książeczki strzeleckiej, którą otrzymasz w dniu składania przyrzeczenia,
– zakupienie munduru, butów wojskowych oraz beretu (do czasu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego),

W momencie składania przyrzeczenia stajesz się członkiem czynnym Stowarzyszenia dzięki czemu nabywasz pełnię praw członkowskich związana z możliwością głosowania, wyjazdów na kursy i szkolenia centralne oraz korzystania z przewidzianych przez Jednostkę zniżek strzeleckich w tym 95% zniżki na baseny miejskie czy też na świadczone usługi przez przystań wioślarską.
JAK ZAPISAĆ SIĘ DO JEDNOSTKI?

Krok 1.
Pobierz i wypełnij Ankietę Rekrutacyjna .

Krok 2.
Dostarcz wypełnioną ankietę do biura Jednostki (ul. Okrzei 94A, Włocławek) w wyznaczonym terminie (Termin ten ustalisz kontaktując się e-mailowo: js4051@wp.pl bądź pod numerem: 794-261-146) bądź prześlij jej skan e-mailowo, a oryginalny dokument przynieś do biura JS przed pierwszymi zajęciami.  Przypominamy jednocześnie, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica/prawnego opiekuna. Przy dostarczeniu ankiety należy także liczyć się z wpłatą opłaty wpisowej bądź przyniesieniem potwierdzonego przelewu tej opłaty.

Krok 3.
Po dostarczeniu dokumentów, sprawdzaj regularnie podany przez siebie adres e-mail. Na niego bowiem po zakończeniu rekrutacji zostaną przesłane szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu pierwszego spotkania w danej grupie naborowej.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ODBĘDZIE SIĘ W BIURZE JEDNOSTKI (ul. Okrzei 94A – budynek Kujawskiej Szkoły Wyższej) W KAŻDY:
– Poniedziałek 14.30-16.00,
– Środa 14.30-16.00,
– Piątek 14.30-15.30,