Rekrutacja

Plakat1Rekrutacja w Jednostce prowadzona jest 2 razy w roku w okresach:
– Kwietnia – rekrutacja Letnia,
– Wrzesień – rekrutacja Zimowa,

Aby móc dołączyć w nasze szeregi musisz spełniać poniższe wymagania:
– mieć ukończone 15 lat, (Pluton OT – minimum 23 lata)
– być osobą niekaraną,
– być zdrowym,
– mieć dużo chęci i zapału do działania.

Wszyscy nowi rekruci przechodzą szkolenie unitarne w Jednostce w ramach, którego poznają podstawy żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem naukę regulaminów wojskowych, musztry, budowy i obsługi broni, użytkowania indywidualnych środków ochrony przeciw skażeniom, topografii, saperstwa, łączności, pierwszej pomocy oraz elementów sztuki walki, taktyki i technik linowych. Zajęcia dla nowych członków Jednostki odbywają się w systemie weekendowym (soboty), dzięki czemu w prosty i łatwy sposób możesz pogodzić swoja edukację w szkole z rozwijaniem pasji strzeleckiej. Po zakończeniu 6 miesięcznego okresu szkolenia w Jednostce organizowane są testy teoretyczne w systemie papierowym bądź elektronicznym oraz testy praktyczne z wyrabiania norm wojskowych. Po uzyskaniu przez rekruta wyniku pozytywnego w testach przechodzi on do kolejnego etapu swojej kariery strzeleckiej – składa przyrzeczenie.
Przyrzeczenia strzeleckie odbywają się 2 razy do roku (3 maja i 11 listopada) i są nieodłącznym elementem miejskich obchodów świąt Państwowych. W zależności od liczebności grupy rekrutów, organizowane są one jako kameralne bądź bardziej uroczyste. Po przejściu rekrutacji i uzyskaniu pozytywnych wyników, jednostka także wyposaża Cię w pełne umundurowanie i oporządzenie do zajęć, dzięki czemu nie musisz martwić się wydatkiem kilku tysięcy złotych.

Koszty z jakimi musisz liczyć się wstępując do Jednostki to:
– 5 zł miesięcznej składki członkowskiej, (Pluton OT – 10 zł miesięcznej składki członkowskiej)
– 5 zł jednorazowo na zakup książeczki strzeleckiej, którą otrzymasz w dniu składania przyrzeczenia,
– 30 zł jednorazowa opłata na zamówienie naszywek, (po złożeniu przyrzeczenia)
– zakupienie obuwia wojskowego, (do czasu złożenia przyrzeczenia),
– zakupienie beretu zielonego,  (do czasu złożenia przyrzeczenia),

W momencie składania przyrzeczenia stajesz się członkiem czynnym Stowarzyszenia dzięki czemu nabywasz pełnię praw członkowskich związana z możliwością głosowania, wyjazdów na kursy i szkolenia centralne oraz korzystania z przewidzianych przez Jednostkę zniżek strzeleckich w tym 95% zniżki na baseny miejskie czy też na świadczone usługi przez przystań wioślarską.
JAK ZAPISAĆ SIĘ DO JEDNOSTKI?

Krok 1.
Pobierz i wypełnij Ankietę Rekrutacyjna .

Krok 2.
Dostarcz wypełnioną ankietę do biura Jednostki (ul. Okrzei 94A, Włocławek) w wyznaczonym terminie (Termin ten ustalisz kontaktując się e-mailowo: js4051@wp.pl bądź pod numerem: 794-261-146)*.  Przypominamy jednocześnie, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica/prawnego opiekuna. Przy dostarczeniu ankiety należy także liczyć się z wpłatą pierwszej składki członkowskiej (można opłacić też składki na dłuższy okres czasu)

Krok 3.
Po dostarczeniu dokumentów, sprawdzaj regularnie podany przez siebie adres e-mail. Na niego bowiem po zakończeniu rekrutacji zostaną przesłane szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu pierwszego spotkania w danej grupie naborowej.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ODBĘDZIE SIĘ W BIURZE JEDNOSTKI (ul. Okrzei 94A – budynek Kujawskiej Szkoły Wyższej) W DNIACH:
– 24 KWIETNIA 2017 (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH 14.00-16.00, 
– 25 KWIETNIA 2017 (WTOREK) W GODZINACH 15.00-17.00, 
– 28 KWIETNIA 2017 (PIĄTEK) W GODZINACH 13.00-15.00,