Specjalizacje

– S.E.R.E – w ramach, którego jego adepci przejdą zaawansowane szkolenie z topografii, survivalu oraz technik linowych. Dodatkowo w ramach tej specjalności, strzelcy będą wysyłani na zaawansowane kursy wojskowe celem zdobycia certyfikatów i kwalifikacji potwierdzających zdobywanie kolejnych poziomów SERE,

– Teoria i Praktyka Strzelań – w ramach tej specjalności jej adepci będą szkoleni z zakresu broni i balistyki, w ramach zajęć poznają dokładna budowę różnego rodzaju broni i amunicji, nauczą się podstaw dotyczących balistyki pocisku, strzelectwa długodystansowego oraz będą potrafili wykonywać podstawowe jak i zaawansowane ( w tym dynamiczne) rodzaje strzelań,

– Rozpoznanie – w ramach tej specjalności jej uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia rozpoznania, zakładania stanowisk obserwacyjnych, używania zaawansowanych przyrządów obserwacyjnych (w tym lunety, lornetki, noktowizji, termowizji i obsługi drona), a także z podstawowym sprzętem wojskowym używanym przez Wojsko Polskie jak i wojska armii innych państw,

– Medyczna – w ramach tej specjalności jej adepci będą specjalistami z zakresu udzielania pierwszej pomocy cywilnej jak i wojskowej. W ramach szkolenia jego uczestnicy dokładnie zostaną zapoznani z anatomią ludzkiego ciała, mechaniką urazów, udzielaniem zaawansowanej pomocy medycznej zgodnej z programem szkolenia KPP oraz TCCC. Dodatkowo w ramach tej specjalności jej uczestnicy będą wysyłani na zewnętrzne kursy i konferencje do Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi i innych placówek medycznych w kraju, które pozwolą im na zdobywanie certyfikatów i uprawnień Państwowych,

– Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia – jest to kolejna specjalność, której strzelcy będą realizowali swoje szkolenie w oparciu o sprzęt podręczny jak i zaawansowany dotyczący działań chemicznych oraz biologicznych. Program szkolenia OPBMR zakłada bowiem nauczenie strzelców zaawansowanej wiedzy z zakresu czynników rażenia BMR, indywidualnych środków ochrony, używania przyrządów do wykrywania i rozpoznawania skażeń oraz ich likwidacji. Dodatkowo uczestnicy tej specjalności wysyłani będą na kursy specjalistyczne do Pułków Chemicznych oraz Ośrodków Szkolenia Chemicznego celem podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień wojskowych,

– Regulaminy i Musztra – w ramach tej specjalności zakłada się przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z zakresu Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych, Regulaminu Musztry, Ceremoniału Wojskowego oraz przepisów prawnych i wychowawczych obowiązujących w Wojsku Polskim. Dodatkowo jego kursanci będą przechodzili szkolenie zaawansowane na terenie Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz odpowiadali za współorganizację uroczystości samorządowych jak i Państwowych,

– Logistyka – w ramach tej specjalności jej adepci zostaną wykształceni w zakresie prowadzenia logistyki magazynowej stowarzyszenia. W trakcie szkolenia będą odpowiadali za prowadzenie zakupów sprzętowych, wydawanie sprzętu, prowadzenie magazynu oraz posługiwanie się dokumentami takimi jak WZ, PZ, MMW, MMP, RW oraz innymi dokumentami wewnętrznymi stowarzyszenia. Dodatkowo nasi przyszli logistycy w ramach szkolenia będą mieli możliwość udziału w praktykach logistycznych w dużych międzynarodowych firmach handlowych jak i brania udziału w szkoleniach wojskowych z zakresu logistyki realizowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu,

– Administracja Biurowa i Księgowość – w ramach tej specjalności jej uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką prowadzenia biura, przyjmowaniem dokumentów od członków stowarzyszenia,  przygotowywaniem różnego rodzaju pism, sprawozdań, podstawami prac legislacyjnych, przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną, prowadzeniem różnego rodzaju księgowości (Pełnej, uproszczonej, specjalnej), przygotowywanie wniosków grantowych jak i ich rozliczaniem oraz opracowywaniem dokumentów własnych dotyczących działalności stowarzyszenia. Dodatkowo w ramach tej specjalizacji przewiduje się wysłanie osób na praktyki do urzędów samorządowych i rządowych,

– Promocja i Marketing – w ramach tej specjalności jej uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia strony internetowej i fanpage organizacji, nauczą się robienia i obróbki zdjęć, przygotowywania prezentacji multimedialnych, tworzenia grafiki komputerowej oraz przygotowywania materiałów filmowych. Dodatkowo uczestnicy tej specjalności będą współpracować z wieloma firmami zewnętrznymi związanymi z przygotowywaniem newsów i artykułów medialnych, a także recenzji sprzętowych oraz będą mogli odbyć praktykę w lokalnych mediach,

Zajęcia w ramach wyżej wymienionych specjalizacji odbywać się będą z częstotliwością jednego spotkania miesięcznie, a całość materiałów edukacyjnych będzie przesyłana kursantom drogą elektroniczną. Osobami prowadzącymi poszczególne grupy będą specjaliści zajmujący się daną tematyką w tym: Żołnierze, Lekarze, Prawnicy, Ratownicy Medyczni, Graficy i Logistycy, dzięki czemu nasza organizacja zagwarantuje najwyższy poziom kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności jakie będą mogły przydać się strzelcom w ich przyszłym życiu.